Galleri Jagaren

Säsongen 2021 bjöd på en levande konstutställning ombord jagaren Småland. Här välkomnade vi konstnärer från Konstnärsalliansen som genom olika uttryck illustrerar maritima miljöer och sinnesstämningar. Ambitionen var att både föremål  och konstnärer skulle bytas ut löpande under hela perioden. 

AKTUELLA KONSTNÄRER 

Från 15 maj-7 november kunde alster från följande konstnärer beskådas ombord Galleri Jagaren:

  •  15/5-1/6 David Holmlund, Eva Otterström & Sten-Åke Lundqvist 
  •  2/6-15/6 David Holmlund & Cecilia Landin Ekelund
  •  16/6-29/6 David Holmlund & Mats Mattsson Boström
  •  30/6-13/7 Tony Roos & Jan Andersson
  •  14/7-27/7 Mila Drunecka
  •  28/7-10/8 John Keen & Jaana Salo
  •  11/8-27/8 SolBritt Grek J-son, Franz Glatzl & Veronica Norberg
  •  28/8-26/9 Emma Stark, Inkeri Karlsson & Lily Charlotte Lövenstierne
  •  2/10-7/11 Emma Stark & Birgitta Norrgren

OM KONSTNÄRSALLIANSEN

Konstnärsalliansen (KFA) är en nordisk konstnärsorganisation för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd på objektiva kriterier. 

KFA är en ideell förening som bildades år 2002 och med sätet förlagt till Göteborg. Till riksorganisationen KFA kan i princip samtliga aktiva yrkeskonstnärer ansluta sig, även konstnärer från de övriga nordiska länderna. Deras främsta syfte är att verka som ett nätverk för olika föreningar, där de utgör en allians för att stärka konstnärers villkor i samhället samt framlägga olika förslag till regering och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.