Galleri Jagaren

Säsongen 2021 bjuder på en levande konstutställning ombord jagaren Småland. Här välkomnar vi konstnärer från Konstnärsalliansen som genom olika uttryck illustrerar maritima miljöer och sinnesstämningar. Ambitionen är att både föremål  och konstnärer kommer att bytas ut löpande i tvåveckorsperioder. 

AKTUELLA KONSTNÄRER 

Från 28/8-26/9 är det konst från Emma Stark, Inkeri Karlsson och Lily Charlotte Lövenstierne som kan ses ombord Galleri Jagaren. 

Emma Stark

Mitt namn är Emma Stark och jag arbetar som tatuerare och konstnär. Jag är uppvuxen i en liten ort i Värmland men numera är jag bosatt i skogarna norr om Göteborg, tillsammans med min sambo och våra två döttrar.

Jag har sedan 2008 arbetat heltid som tatuerare och driver idag Stark Tattoo and Art i Linné, Göteborg. Tatueringsyrket har inte bara lärt mig mycket om människor, utan även varit en stor läromästare och drivkraft till mitt eget skapande och tekniska utveckling. Jag arbetar nästan uteslutande med egendesignade motiv utifrån kundens önskemål. Tatueringsyrket är en kul balans mellan ett serviceyrke och möjligheten att kunna försörja sig på sitt skapande.

När det kommer till mitt fria skapande har jag genom åren arbetat mig igenom de flesta tekniker.  Den senaste tiden har jag dock nästan uteslutatnde arbetat i akvarell. Motiven är mestadels realistiska och detaljrika, men jag målar även en del lite mer flödande landskapsmotiv. Motiven jag ständigt återkommer till återspeglar min kärlek och fascination för djur och natur. Måleriet är mitt sätt att släppa stress och prestationer, som en slags meditation.

Jag har deltagit i många samlingutställningar genom åren men har även haft några soloutställningar.

Med mina skeppskatter har jag inte bara knutit ihop två av mina stora passioner; katter och tatueringskonsten utan jag har även fått reflektera över två skilda branscher - sjöfarten och tatueringskonsten - som betytt så mycket för varandra och gått hand i hand i decennier. En intressant historia av symbolik, hårt arbete, subkultur och mandomsprov.

Inkeri Karlsson

Idag målar jag gärna folk, fåglar och annat levande. Föreställande, sällan abstrakt, men genom det föreställande vill jag förmedla något som är viktigt för mig. Jag är inte någon marinmålare, men hittar förvånansvärt många tavlor som jag gjort med vatten. I livets allt är vi en del av vatten, och dom flesta av oss älskar hav och vattendrag.

Tidigt fick jag lära mig preparera oljedukar, blanda färger och höra om konsthistorian långt tillbaks. Växte upp med en far som var konstakademiutbildad från St. Petersburg. Grunderna i klassiskt måleri lärde jag mig av honom. Sen har jag försökt släppa denna kunskap för att hitta mitt eget sätt att måla, med blandat resultat.

I yngre år, på 70-talet, gick jag kortare och längre konstkurser i Frankrike, England och Schweitz, samt läste konstvetenskap vid Göteborgs universitet. Studerade därefter till psykolog i Göteborg, ett yrke jag har trivts med. Familjen har tagit stor plats i mitt liv, småbarnsåren med tre underbara ungar och nu är jag mormor och farmor. Under de yrkesverksamma åren var jag delvis tjänsteledig och gick hos högskoleutbildade lärare/konstnärer både i Göteborg  och Stockholm i mer än tio år.

Har ställt ut sedan mitten av 80-talet både enskilt och med andra. Är offentligt representerad med ett verk som visats på flera sätt.

 

Lily Charlotte Lövenstierne

Jag lever ett roligt, varierande och spännande liv som kantas av värdefulla möten och gör inre och yttre resor som berikar mig.

Nyfikenheten på sambandet mellan kropp och själ visade vägen till en utbildning inom Rosenmetoden, vilket givit mig oerhört mycket i mötet med mig själv och med andra människor. Är SV2 lärare i botten och har även arbetat som Specialpedagog på Särskolan parallellt som Rosenterapeut de senare åren.

Som en röd tråd har skapandet alltid funnits där, kreativiteten, i mötet med klienter, elever, vänner, familj, barn och situationer som uppstått i vardagen. För mig är både måleriet och smidet gränslöst, där skapandet blir ett uttryck för det oändliga. Färger, former, stenar och metaller inspirerar och talar sitt eget språk. Jag vill skapa för att det är roligt och genom det mår jag bra! Då får jag kontakt med livets storhet, skönheten, energin och lusten till att leva och får en känsla av närhet till det gudomliga som vi alla bär inom oss.

OM KONSTNÄRSALLIANSEN

Konstnärsalliansen (KFA) är en nordisk konstnärsorganisation för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd på objektiva kriterier. 

KFA är en ideell förening som bildades år 2002 och med sätet förlagt till Göteborg. Till riksorganisationen KFA kan i princip samtliga aktiva yrkeskonstnärer ansluta sig, även konstnärer från de övriga nordiska länderna. Deras främsta syfte är att verka som ett nätverk för olika föreningar, där de utgör en allians för att stärka konstnärers villkor i samhället samt framlägga olika förslag till regering och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.