Fyrskepp nr. 29 Fladen

Fyrskepp nr. 29 Fladen byggdes 1915 vid Bergsunds varv i Stockholm. På grund av första världskriget kom hon dock inte att stationeras vid Ölands rev förrän år 1919. År 1959 flyttades fyrskeppet till Hävringe och 1966 till Fladen, där hon fick sitt nuvarande namn. År 1969 ersattes hon av en bottenfast fyr.

Fyrskepp nr. 29 har moderniserats två gånger; år 1927 och år 1959. Besättningen utgjordes utav åtta man, då fyrskeppet låg på sin station. Tjänstgöringsperioden ombord var fyra till sex veckor.

För närvarande pågår det renovering ombord fyrskeppet, vilket innebär att hon just nu inte är öppen för besökare.

Fartygsbilder