Sist i ledet - 109 år av värnplikt

Säsongens utställning handlar om värnpliktens historia och vi får också ta del av två av de allra sista lumparnas vardag innan den allmänna värnplikten avskaffades 2010. Utställningen berör även värnpliktsdebatten som svallade upp efter vänstervågen 1968, beredskapstiden och Försvarsmaktens internationella insatser. Som besökare får du aktivt reflektera över vad du själv tycker och tänker om frågor som rör värnplikten - ett ämne som är högaktuellt igen då mönstring och allmän värnplikt återinfördes i Sverige 2017.