Patrullbåten HMS Hugin (P 151)

Hugin byggdes 1978 vid Bergens Mekaniske Verksteder i Norge, och togs ur tjänst år 2001 då 18:e patrullbåtsdivisionen lades ned. Hon var den första patrullbåten i en serie om 16 och tillhörde örlogsflottans lättare ytstridsfartyg. Hennes eldkraft var stor i förhållande till sin ringa storlek, och hon användes av marinen för  vitt skilda uppdrag, såsom ubåtsjakt, minering, eskort och spaning. Hugin nyttjades även för civila övervaknings- och sjöräddningsuppdrag. Besök gärna Hugins egna vänförening.

 

Fartygsbilder