Göteborgspråmen

Göteborgspråmar började byggas i slutet av 1800-talet och så sent som på 1960-talet fanns det fortfarande ett betydande antal kvar i Göteborgs hamn. Totalt sett byggdes över 3600 Göteborgspråmar.

En Göteborgspråm som byggts på med en enkel huskonstruktion kallades för en lada. För att kunna lasta och lossa ladan fanns stora dörrar på ena långsidan samt luckor i taket. Ladan användes främst till ömtåligare gods som inte tålde regn.